นิตยสารทุกฉบับ
รวมนิตยสาร
บทความประจำ
เลือกดูบทความจากทุกเล่ม
ค้นหาบทความ
ค้นหาจากหัวข้อ

You are here

ฉบับที่ 32

Dean's Talk

สวัสดีคุณผู้อ่านนิตยสาร @Rama ทุกท่านครับ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำนิตยสาร @Rama ฉบับที่ท่านได้อ่านเป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งเรามีความมุ่งเน้นที่จะให้ทุกท่านได้รับข้อมูลทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และหวังว่า การจัดทำนิตยสารของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน

ในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบเปิดดำเนินการ 53 ปี คณะแพทย์ของเราได้มุ่งเน้นบริบทในการผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการรักษาพยาบาล และบริบทในการรักษามาโดยตลอด และยังคงเป็นเฉกเช่นเดิมเรื่อยมา

ด้านบริบทของการเป็นโรงเรียนแพทย์นั้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก โดยเน้นที่ตัวนักศึกษาแพทย์เป็นหลัก ซึ่งนอกจากจะมีการเรียนการสอนแล้ว ยังพยายามให้พวกเขาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของนักศึกษาแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความสามารถของนักศึกษาแพทย์ของเราได้ดีอีกด้วย

ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการนิตยสาร ได้มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมหนึ่งของนักศึกษาแพทย์ นั่นคือ ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 11 ในชื่อ “HOME” อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บรรดานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 จะได้สร้างสรรค์และแสดงความสามารถที่ออกมาอย่างเด่นชัดว่า นอกจากเรื่องการเรียนแล้ว การแสดงก็ทำได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งการแสดงละครเวทีการกุศลในทุกครั้งที่จัดขึ้น จะนำรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ และยังมอบเพื่อช่วยจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อันเป็นสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ที่จะเป็นความภาคภูมิใจของชาวรามาธิบดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ในอนาคต ซึ่งได้เปิดทำการแล้ว สามารถเข้ารับบริการได้แล้วที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

หากผู้อ่านท่านใดที่มีจิตเป็นกุศลและมีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ โทร. 0-2201-1111

นโอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ยังจัดงานปาฐกถาเปรม บุรี ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ศ. เกียรติคุณ นพ.เปรม บุรี อดีตคณบดี ที่ท่านมีอายุครบ 100 ปีและเชิญชวนศิษย์เก่า แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาได้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครับ

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นิตยสาร @Rama : ครบรอบ ๑๐๐ ปี ศ.เกียรติคุณ นพ.เปรม บุรี | เทคโนโลยีรักษาผู้ป่วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Robotic Assisted Surgery
บทบรรณาธิการ: 

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน

หลังจากนิตยสาร @Rama ห่างหายไปนาน @Rama ของเรามีการเปลี่ยนแปลงการออกรูปเล่มใหม่จากทุก 2 เดือน เป็นทุก 4 เดือนนะคะ เช่น เคยค่ะในเล่มนี้มีหัวข้อมากมายที่น่าสนใจ เริ่มตั้งแต่งานวิจัยเกี่ยวกับการค้นคว้าหาวิธีรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาด ซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกก็ว่าได้ ติดตามได้ในคอลัมน์ Research Focus นะคะ นอกจากนี้ @Rama ยังมาช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับ ภาวะโลหิตจางในเด็กว่าส่งผลต่อความฉลาดของเด็กจริงหรือไม่ ไปร่วมหาคำตอบกันได้ในคอลัมน์ Believe it or not? และคำถามที่ว่า แกะยาแคปซูลผสมน้ำแล้วรับประทานได้หรือไม่? หากท่านอยากกินยาอย่างถูกวิธีติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ RAMA RDU เลยค่ะ

ใน @Rama ฉบับนี้ ยังกล่าวถึงการผ่าตัดช่องท้องด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ซึ่งเป็นรูปแบบการผ่าตัดแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย หากท่านอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม พลาดไม่ได้นะคะ กับคอลัมน์ Health Station ค่ะ นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์น้องใหม่ Prevent & Protect ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่จะมาให้ความรู้แก่ท่านในด้านการป้องกันและดูแลตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ด้วยนะคะ ในฉบับนี้จะพูดถึงการป้องกันการติดเชื้อสำหรับลูกน้อยทที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กค่ะ ส่วน Rama Update ได้กล่าวถึงการมาเยือน โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นครั้งแรกของท่านผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เพื่อดูงานด้านพิษวิทยาของศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ซึ่งในอนาคตศูนย์ของเราจะเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้วยนะคะติดตามอ่านได้ใน Rama Update ค่ะ

สุดท้ายนี้ @Rama ขอแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ทั้ง 12 คนและโค้ชด้วยนะคะ ที่ออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย งานนี้ต้องขอบคุณทุก ๆ ท่านท่ีเข้าไปช่วยเหลือจริง ๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คอลัมน์ Easy living ฉบับน้ีจึงนำเหตุการณ์นี้มาวิเคราะห์กันว่ามีธรรมะข้อใดบ้างท่ีทำให้งานยาก ๆ เช่นนี้ ให้สำเร็จได้ด้วยดี

หน้าฝนแล้ว อยากให้ท่านผู้อ่านทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
บรรณาธิการ นิตยสาร @Rama

เนื้อหาภายในฉบับที่ 32