โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามพระราชปณิธาน

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามพระราชปณิธาน
Volume: 
ฉบับที่ 28 แรงบันดาลใจจากพระราชา 2560
Column: 
Inspirations From our KING
Writer Name: 
ภก.ปริญญา เพิ่มลาภ, ภก.ญาณวุฒิ ศักดิ์ศรีสงวน
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 28