รอยยิ้มของพ่อ

รอยยิ้มของพ่อ
Volume: 
ฉบับที่ 28 แรงบันดาลใจจากพระราชา 2560
Column: 
Inspirations From our KING
Writer Name: 
โนรี พรรคพิบูลย์, ฐิติพร สุรวัฒนวิเศษ
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 28