“ฉันจะยังรักเธอ I love you”

“ฉันจะยังรักเธอ I love you”
Volume: 
ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม 2559
Column: 
Behind the Scene
Writer Name: 
นายปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 25