ตัดมดลูกออก ช่วยลดการปวดประจำเดือนได้จริงหรือไม่

Volume: 
ฉบับที่ 22 เดือน ตุลาคม 2558
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
ผศ.ดร.พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข หน่วยต่อมไร้ท่อนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัดมดลูกออก ช่วยลดการปวดประจำเดือนได้จริงหรือไม่

หากการปวดประจำเดือนเป็นอยู่ในระดับที่ปวดปกติ การที่เราตัดมดลูกออก ก็อาจจะมากเกินความจำเป็นและอาจไม่หายปวดได้ ในกรณีที่มีเยื่อบุโพรงมดลูกอยู่ผิดที่ อาจจะเป็นที่รังไข่หรืออุ้งเชิงกราน หากตัดมดลูกออกก็จะไม่หายปวด ในทางกลับกัน หากมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกอยู่ผิดที่ที่กล้ามเนื้อของมดลูก เมื่อทำการตัดมดลูกออกก็จะช่วยเรื่องอาการปวดประจำเดือนได้มาก

ดังนั้น ความเชื่อเรื่องการตัดมดลูกออก จะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้จริงหรือไม่นั้น ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการปวดมากกว่า  

นอกจากนี้แล้ว เมื่อทำการตัดมดลูกออกแล้ว จะส่งผลต่อการมีบุตรในอนาคตได้ เนื่องจากว่ามดลูกทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือ ช่วยให้เกิดการตั้งครรภ์ ส่วนเรื่องฮอร์โมนก็จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อร่างกาย เนื่องจากรังไข่จะเป็นตัวสร้างฮอร์โมนนั่นเอง

เนื้อหาภายในฉบับที่ 22