2012 โลกแตก จริงหรือ?

Volume: 
ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม 2555
Column: 
Surrounding
Writer Name: 
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา อดีตนักวิทยาศาสตร์องค์การนาซา

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 1