สังคมสงเคราะห์ : ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสังคม

 

Social Work Caravan Rally "สังคมสงเคราะห์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสังคม"
เส้นทาง กรุงเทพ - ปากช่อง ณ แลนด์บรีซ รีสอร์ท ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 31 ต.ค. เเละวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 58
ค่าสมัคร 4,000 บาท / คัน / 2 ท่าน
กิจกรรมพิเศษครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครทราบรมราชนนี พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์

2.เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมงานด้านสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

3.เพื่อส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย

4.เพื่อสร้างสัมพันธ์ของนักสังคมสงเคราะห์และภาคีเครือข่าย

สอบถามรายละเอียด และสนใจสมัครได้ที่ คุณกนกวรรณ 061-9598265