โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมืองานสังคมสงเคราะห์ ๒๕๕๘

 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมืองานสังคมสงเคราะห์
๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเเรมโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่
..