ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม ในวันที่ 29 ธันวามคม 2560 - 2 มกราคม 2561