ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ(คลินิกพิเศษนอกเวลา) ในวันที่ 12 มกราคม 2561