ประกาศห้องผ่าตัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ลดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561