ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 15.00 น.