ประกาศปิดบริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรี่เมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 และวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม