กิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 “ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี