ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ปิดให้บริการคลินิกในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 7.00 - 12.00 น.