ประกาศปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560