ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. ในวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561