ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ขอปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 7.00 - 16.00 น.