ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2561...