ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนังหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งปิดให้บริการนอกเวลาราชการ วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16 .00 น.