ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งปิดให้บริการวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16 .00 น.