ประกาศปิดบริการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.