ประกาศปิดบริการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.