ประกาศปิดบริการช่วงวัดหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และวันปิยะมหาราช