ประกาศปิดปรับปรุงศูนย์อาหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561