ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ในวันที่ 2 และ 17 ตุลาคม 2561