ประกาศ : แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า (Normal Circuit) ประจำปี 2560