ขอเชิญร่วมฟังเสวนา เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อคนหาย การรอคอยต่องมีวันสิ้นสุด" ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี