ต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมต้อนรับพยาบาลใหม่ ประจำปี 2560 โดย คุณวาธินี คัชมาตย์ ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ พร้อมทีมบริหารฝ่ายการพยาบาลฯ ร่วมต้อนรับ ณ โถงชั้น 9  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี