ประกาศเปิด-ปิด ช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยมและหน่วยบำบัดระยะสั้น