เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 - 13.00 น. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดกิจกรรมธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี พระกิตติวิมลเมธี (หลวงพ่อสุชีพ สุธัมโม) วัดบุปผารามวรวิหาร ร่วมแสดงธรรมเทศนา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพ