ร่วมแรง ร่วมใจ  วิชาชีพรังสีเทคนิค

 

ในวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา

 

 ที่วัดประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 17-18 มีนาคม 2555

 

 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

 

เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมทบทุนสร้าง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

และวัดที่น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรี