ประชาสัมพันธ์ **สำหรับ ผู้จบการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) จาก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล**

ประชาสัมพันธ์ **สำหรับ ผู้จบการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) จาก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล** 
ท่านสามารถเข้าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้ 2 วิธี คือ
1. คลิกที่ Link https://sites.google.com/view/ramaalumni12/home
2. Scan QR Code ตามรูปด้านล่างนี้

*สิทธิประโยชน์ของสมาชิก*
- สมาชิกใหม่จะได้รับรามาธิบดีพยาบาลสาร จำนวน 1 เล่ม
- มีสิทธิรับสวัสดิการทุกอย่างที่สมาคมจัดขึ้น ดังนี้ เยี่ยมไข้สมาชิกที่เจ็บป่วยรับการรักษาใน รพ.รามาธิบดี, ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับอุบัติภัยภัย และ สมาชิกจะได้รับส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สมาคมจัดขึ้น
- สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประโยชน์ของสมาคมได้
- เป็นกรรมการบริหารของสมาคมเมื่อได้รับเลือกตั้ง
- ออกเสียงลงคะแนนเสนอความเห็นในที่ประชุมใหญ่
- ประดับเข็มเครื่องหมายของสมาคม