Download ใบสมัคร Ramathibodi Nurse Fun Run 4.5 Km.

ประกาศ!!

ปิดรับสมัครวันแรก วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม

หลังจาก วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ท่านสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (ข้างหอพักพยาบาล2) 

และจะปิดรับสมัครทันทีหลังจากครบจำนวนแล้ว

ค่าสมัคร 500 บาท/ท่าน

 

>> สมัคร Online ได้ที่นี่ <<
 

>> Download ใบสมัครได้ที่นี่<<  (สำหรับท่านที่มาสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสมาคมฯ)

>>> แผนที่เส้นทางการวิ่ง<<<

>>> ตัวอย่างเสื้องานวิ่ง<<

>>>ตัวอย่างเหรียญงานวิ่ง<<<