สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณเพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
และได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ วรรณา คงวิเวกขจรกิจ ที่ได้รับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์