ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งวิชาการล่าสุดของนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งวิชาการล่าสุดของนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งวิชาการล่าสุดของนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี "รองศาสตราจารย์" ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์