เนื่องในวันก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนเข้ากราบมุทิตาจิต อาจารย์อาวุโส

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้ากราบมุทิตาจิต อาจารย์อาวุโส เนื่องในวันก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้ขอบคุณมายังสมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีทุกท่านและขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงทุกท่านพร้อมทั้งมีความก้าวหน้าในการทำงาน