ประมวลข่าวกิจกรรมหลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันการซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ

         ครูโอ๊ะ ปิดสัมมนาอบรมครู กศน. จัดกิจกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุ
(อ่านข่าว CLICK)

 ครูโอ๊ะ เผยความก้าวหน้า กศน.ร่วมสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ เตรียมหลักสูตรอบรมออนไลน์ครู กศน. รุ่น 2-3 เพิ่มกว่าพันคน
(อ่านข่าว CLICK)

 กศน.ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาฯ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน พัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ
(อ่านข่าว CLICK)