ข่าวสัมมนาอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันการซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ แบบออนไลน์ รุ่นที่ 3

         “ครูโอ๊ะ” ปลื้ม ปิดสัมมนาอบรมครู กศน.
“หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ”
แบบออนไลน์ รุ่นที่ 3
(อ่านข่าว CLICK)


 

         “ครูโอ๊ะ” ปลื้ม ปิดสัมมนาอบรมครู กศน.
“หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ”
แบบออนไลน์ รุ่นที่ 3
(อ่านข่าว CLICK)