รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
August 11, 2016

โรคกรดไหลย้อน…อันตรายหลังการทานอาหาร

โรคกรดไหลย้อนเป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร...