รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
May 7, 2018

“อาการเสียวฟัน” ปัญหากวนใจ ทำอย่างไรถึงหาย

อาการเสียวฟัน อีกหนึ่งปัญหากวนใจของผู้ที่ประสบกับอาการดังกล่าว...

May 3, 2017

Daily Expert ปากสวย–โสตใส “อาการเสียวฟัน” ปัญหากวนใจในช่องปาก 3 พ.ค.60 (3/4)

รายการ Rama Square ช่วง: Daily Expert ปากสวย – โสตใส “อาการเสียวฟัน” ปัญหากวนใจในช่องปาก...

August 13, 2016

รวมสาเหตุอาการปวดฟันที่ควรรู้

1.โรคฟันผุ ในระยะแรกของฟันผุนั้น ผู้ป่วยจะไม่มีอาการใดๆ แต่ถ้าส่วนที่ผุนั้นลึกมากขึ้น...