รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
July 4, 2018

พฤติกรรมความรุนแรง เป็นอาการทางจิตเวชหรือไม่?

พฤติกรรมความรุนแรง ไม่ว่าจะด้วยการกระทำหรือวาจา การทำร้ายร่างกาย การด่าทอเสียดสี...

August 14, 2016

กลุ่มเสี่ยงเป็นภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (PTSD ตอนที่ 2)

กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.คนที่มีประสบการณ์ถูกทำร้ายตอนเด็กๆ...