รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
July 4, 2018

พฤติกรรมความรุนแรง เป็นอาการทางจิตเวชหรือไม่?

พฤติกรรมความรุนแรง ไม่ว่าจะด้วยการกระทำหรือวาจา การทำร้ายร่างกาย การด่าทอเสียดสี...