รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
August 15, 2016

พิษร้ายหน้าฝน “แมลงก้นกระดก”

พิษร้ายหน้าฝน “แมลงก้นกระดก” พีเดอริน Paederin ผิวหนังไหม้จากการ สัมผัสตัวแมลง...