รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – Ep5 โควิด -19 กับการเรียนออนไลน์ B1

วิธีแก้ปัญหาความเครียดในการเรียนออนไลน์ เมื่อลูกหลานของคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียน ความเครียดจึงส่งผลให้ผลการเรียนตก วันน้ีเรามีวิธีรับมือและปฏิบัติกับปัญหาเหล่าน้ีให้กับคุณพ่อ คุณแม่ได้นำไปปรับใช้กันในรายการรามาวาไรตี้ รายการที่จะเปิดมิติใหม่พาทุกคนไปรู้ลึกรู้จริง เก่ียวกับเรื่องของสุขภาพที่ใกล้ตัวคุณ #Ramavariety #ramachannel