รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.66 ผู้ป่วยติดเตียง ควรดูแลอย่างไรดี ?

ช่วงที่ 1

Health Aware : ผู้ป่วยติดเตียง

พิธีกร : แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น

แขกรับเชิญ : อ. ดร.สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์ อาจารย์พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย
2. การดูแลจิตใจของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และเคล็ดลับคลายเครียดด้วยการหัวเราะ