รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.59 นอนกลิ้งอยู่บ้านอย่างไรให้เป็นการออกกำลังกาย

ช่วงที่ 2

Healthy Skills : การออกกำลังกายในท่านอน

แขกรับเชิญ : คุณปัณฑกร กองตาพันธ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์

1. ท่าออกกำลังกายในท่านอน