RAMA Square - ข้อไหล่ คือส่วนไหนของร่างกาย มีหน้าที่อะไร? 8/12/63 | RAMA CHANNEL

Break 2 Better To Know
ข้อไหล่ คือส่วนไหนของร่างกาย มีหน้าที่อะไร?

ติดตามชมรายการ Rama Square ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น. ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel