รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Big Story โรคคิดไปเองว่าป่วย 21 เม.ย. 60 (2/5)

รายการพบหมอรามา ช่วง:Big Story
โรคคิดไปเองว่าป่วย Hypochondriasis คุณป่วยจริงหรือแค่คิดไปเอง
รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์
ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 17.00 – 19.00 น.
โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ
ทางเว็บไซต์ www.ramachannel.tv และ www.youtube.com/ramachanneltv