รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

พบหมอรามา:5ป.1ข. ป้องกันโรคไข้เลือดออก I 28 พ.ค. 57

Rama Update – วันนี้พบกับข่าว 5 ป. 1 ข. ป้องกันโรคไข้เลือดออก จะเป็นอย่างไรนั้นไปพูดคุยกับ อ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร กลุ่มสาขาระบาดวิทยาคลินิกและชีวะสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Doctor Tech – นวัตกรรม ปากกาอัจฉริยะ

ถอดเสื้อกาวน์ – พูดคุยกับคุณหมอเรื่อง มะเร็งต่อมลูกหมาก กับ ผศ.นพ.วิสูตร คงเจริญสมบัติ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล